Årsmøte 2018

Årsmøte i Valnesfjord Idrettslag

Avholdes søndag 11. Februar 2018 kl. 19.00 på klubbhuset.

Ordinære årsmøtesaker.

Øvrige saker som ønskes tatt opp, må sendes innen 28. januar 2018 og  sendes per e-post til: leder@vilpost.no

Mvh styret Valnesfjord IL

Saksliste
Sak 1. Åpning
Sak 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
Sak 3. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
Sak 4. Årsberetninger 2017
Sak 5. Regnskap 2017
Sak 6. Budsjett 2018
Sak 7. Innkomne forslag og saker.

Sak 8. Fastsette medlemskontingent.
Sak 9. Valg

Årsmeldinger

Årsmelding trimgruppa 2017

Årsmelding volleyball 2017

Årsmelding orientering 2017

2017_VIL-Ski_Årsmelding

Stattusrapport mandat gitt av årsmøte 2017

Årsrapport allaktivitetsgruppa for 1 klasse 2017

Årsmelding bueskytterlag 2017

Årsmelding hovedlaget 2017

Årsmelding fotball 2017

Årsmelding håndball 2017

Årsregnskap 2017

 

Comments are closed.