Årsmøte 2019

Årsmøte i Valnesfjord Idrettslag for 2018

Avholdes søndag 24. Februar 2019 kl. 19.00 på klubbhuset.

Ordinære årsmøtesaker.

Øvrige saker som ønskes tatt opp, må sendes innen 10. februar 2019 og  sendes per e-post til: leder@vilpost.no

Mvh styret Valnesfjord IL

Saksliste
Sak 1. Åpning
Sak 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
Sak 3. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
Sak 4. Årsberetninger 2018
Sak 5. Regnskap 2018
Sak 6. Budsjett 2019
Sak 7. Innkomne forslag og saker.

Sak 8. Fastsette medlemskontingent.
Sak 9. Valg

Årsmeldinger

Comments are closed.