Bygdas lag og foreninger

Det er helt ok å kjede seg. Men det er ikke nødvendig. Bygda har en rekke lag og foreninger som gjerne tar imot nye medlemmer. Her følger en oversikt, i alfabetisk rekkefølge. Oppdager du at noen mangler? Er det valgt nye kontaktpersoner? Finner du en link som ikke virker? La oss høre det!

Herrelaget. Vokalgruppe bestående av bare menn. Formål: Å utøve mannskorsang og ”barbershop.” Kontaktperson: Evald Solbakken.

KIV – Kulturdagan i Valnesfjord befinner seg for øyeblikket i tenkeboksen, men har vært et markant innslag i bygdas kulturliv siden slutten av 1980-tallet. Følg Kulturdagan på facebook.

rockeulven øvingSmå-Tøvat er en barneteatergruppe som holder til på Kulturhuset Utsikten på Kosmo i øvre Valnesfjord. Tøvat (The Øvre Valnesfjord Amateur Theatre) holder på med revy og teater både med og for både voksne, ungdom og barn. De siste årene er det i hovedsak Små-Tøvat som har vært mest aktiv. Alle fra tredje klasse og oppover er hjertelig velkommen. Ved pågang er det mulig å få i gang egne grupper for voksne og ungdom. De siste semestrene har teatergruppa samarbeidet med Sceneinstruktørene i Nordland v/Maja Zakariassen, og har da jobbet og øvet ca. 12 -14 uker frem mot en forestilling. Våren 2012 fremførte Små-Tøvat Sirkus Zalto, høsten 2013 Charles Dickens «Et Juleeventyr» og i 2014 «Rockeulven». Et teater trenger folk både på scenen og bak scenen: Lys og lyd (både rigging og kjøring), scenografi (både ideer til, bygging, rigging og scenearbeid), kostymer (ideer, holde oversikt, sying/laging/innkjøp), suffli (dersom noen under forestillingen glemmer hva de skal si) sang og musikk (alle slags instrumenter og sangglade), dans, kafedrift, billettsalg, «parkeringsvakter», sminking og så trenges det selvfølgelig skuespillere! De som skal være med på scenen øver hver tirsdag, men dersom noen ønsker å delta «bak» scenen så kan det være andre møtetidspunkter, og det kan gjøres avtaler om når man skal være tilstede. Alle foreldre blir bedt om/invitert til å hjelpe til. Det koster 100 kr å delta pr. semester. Det er lov å komme og se hva Små-Tøvat holder på med før man bestemmer seg for om man har lyst til å være med (da fortrinnsvis tidlig i semesteret før rollene er fordelt, dersom man ønsker å delta på scenen). Man trenger ingen forkunnskaper eller utstyr for å delta – kom som du er! Leder Kjersti Falck – tlf. 45 25 51 55 eller e-post: kjersfa@online.no Du kan også bli med i Små-Tøvats facebookgruppe.

søndagsskole 2Superklubben møtes i Valnesfjord kirke annenhver onsdag (partallsuker) kl. 17.30 til 19. Passer godt for barn mellom 4-10år, men alle som ønsker å være med er hjertelig velkommen!  Klubben har ca. 15 medlemmer i alderen 0-12 år. Møtene starter med sang og bønn. Bibelens budskap formidles gjennom høytlesning, hørespill, teater og film. Sang, lek, klipp og lim. Hver samling avsluttes med noe å spise. Avslutter hver samling med noe å spise. Superklubben er tilknyttet sondagsskolen.no Kontaktperson: Aina Paulsen, 93405033, ainabok@me.com

Ungdomslaget Framsyn ble startet i 1915 og er organisert i «Noregs ungdomslag» ( NU). Laget har tre aktive undergrupper. Leikarringen med 14 – 20 danseglade ”ungdommer” som møtes i Fellesheimen hver tirsdag kl. 19.30 – 22.00. God plass, og alle interesserte er velkommen! Hvis noen ønsker begynner/oppfriskingskurs, ordnes det. Historielaget arbeider med mange interessante ting. Bl.a. har laget ansvar for gammelskolen på Stemland, med gamle skolebøker, pulter, kart, og lignende. Laget er opptatt av å samle stedsnavn, finne fram til eldre bilder og høre historier fra “gamle dager. Gir ut Valnesfjordkalender med motiv fra bygda hvert år. Historielaget møtes i Fellesheimen hver første mandag i måneden kl. 19.30 og ønsker nyemedlemmer velkommen! Barnelaget er hvilende, men kan fort opprettes igjen, hvis noen vil starte opp med aktiviteter for barn. UL Framsyn har rundt 30 betalende medlemmer, og ønsker alle interesserte hjertelig velkommen, enten på de aktivitetene laget allerede har, eller ved å foreslå/starte nye. Leder Grethe Kant, tlf. 90846866, e-post grethekant@yahoo.no. Øvrige styremedlemmer Karl Martin Johansen, Frantz Kristiansen, Toril Johansen og Liv Nymo

småbåthavnaValnesfjord Båtforening eier og driver småbåthavna i Skaftvika, samt klubbhuset Styrhuset. Foreningens hovedoppgaver er å skaffe hensiktsmessig havneplass for medlemmenes båter, ivareta medlemmenes båtinteresser, samt å virke for godt sjømannskap. Alle som er interessert, kan bli med i Valnesfjord båtforening. Det er for tiden venteliste for å få båtplass. Leder Trond Inge Olsen, tlf. 48 17 16 22, e-post trond_inge.olsen@nexans.com Mer info på båtforeningens hjemmeside.

håndverksbua eksteriørValnesfjord Hobby- og Husflidslaug driver den populære Håndverksbua på Strømsnes. Et kreativt miljø i et av de koseligste lokalene i Salten. Håndverksbua er utsalgssted for produkter som medlemmene produserer. Bua har også en liten kafe med hjemmebakst. Medlemsmøte en gang i måneden. Arrangerer også årlig bygdedag. Alle som driver en hobby- eller husflidsaktivitet kan bli med. Primært de som har tilknytning til Valnesfjord, men også andre som lager produkter vi ikke har fra før. (Dette blir vurdert av styret for hver forespørsel.) Ungdom fra 12-16 år kan også være medlem. Du blir medlem ved å kontakte en i styret. Leder Heidi Myrvoll, tlf. 416 99 093, e-post heidimyrvoll@hotmail.com. Styrets øvrige medlemmer er Tove Myrvoll, Anita Ness Hagen, Mette Solbakk og Gry Nordvik Karlsen. Mer info på laugets blogg.

IMG_0011Valnesfjord Hornmusikk har lange og sterke tradisjoner i bygda. Korpset spiller variert musikk for korps og storband.  Korpsets dirigent er Anders Lea Karlskås. Musikkøvelse på samfunnshuset hver onsdag fra kl. 19 – 21:30. Pr.1.1.14 har hornmusikken 28 medlemmer – derav 27 musikanter og 1 fanebærer. Faste aktiviteter: Seminar vår og høst, spilleoppdrag på Skikogen i mars/april, konsert og pub på samfunnshuset på seinvinteren, møsbrømlefsebasar på Samfunnshuset fredag før palmehelga, 17. mai tradisjonell spilling i barne- og borgertog på Strømsnes og Kosmo, deltagelse på stevne eller en korpstur i juni, friluftskonsert i august/september, deltagelse under Kulturdagan (kirkekonsert og konsert på kulturkvelden), julegrantenning på Strømsnes og julematiné i desember. Hvem som helst over 14 år som kan traktere et instrument kan bli med. Du blir med ved kontakte noen fra styret eller andre medlemmer i korpset. Det er ikke et krav at du må ha eget instrument – korpset har ledige instrumenter for deg som har lyst til å spille. Leder Sonja Strømsnes, e-post sonja.stromsnes@sbnett.no, tlf. 90 65 77 63. Følg hornmusikken på facebook.

kunstgress sett fra liftValnesfjord Idrettslag har solide røtter i Valnesfjord. I dag frister laget blant annet med flott anlegg for fotball, begrenset dugnadstrykk, masse hyggelige sambygdinger. Og ikke minst: Glade barn! Idrettslaget har i dag nærmere 500 medlemmer. Alle som vil, kan bli medlem. Ta kontakt med styret, eller eget innmeldingsskjema som ligger på hjemmesiden www.valnesfjord.no/vil Laget driver med ulike idretter og aktivitetstilbud primært rettet mot barn og unge, basert på medlemmenes ønsker og vilje til å bidra. Prøver å holde følgende grupper aktive: Håndball, Fotball, Ski, Orientering, Trimgruppe. Volleyball. Barneidrettsskole, innebandy og sykkel har for tiden ingen aktivitet pga. mangel på ledere. VIL står for to større arrangementer hvert år: Valnesfjord Rundt (turrenn på ski, medio mars) og VIL-Cup (fotballturnering, september). Les mer på idrettslagets hjemmeside. Leder Jann-Hårek Lillevoll, tlf.47 01 23 24, e-post vil-leder@valnesfjord.no Følg idrettslaget på facebook.

kfuk-kfum 2Valnesfjord KFUK-KFUM har sine møter på torsdager kl 18-19:30. Oppmøte ved tekstilrommet på skolen. Variert aktivitet inne og ute. Gjennom friluftsliv, samarbeid, vennskap og læring gir speiding opplevelser for livet. Først og fremst er det artig og trivelig, men ungt lederskap og gradvis større utfordringer er også med på å utvikle speidere til å bli aktive, ansvarsfulle og engasjerte medmennesker. Speiderledere Ole-Ragnar Norheim Jenssen, tlf. 99 26 96 32 og Hanne Jakobsen, tlf.  47 80 61 45.  Du kan også bli med i Valnesfjord-speidernes gruppe på facebook.

Valnesfjord pensjonistforening har pr. 2014 ca. 40 medlemmer. Sosialt samvær på helse- og sosialsenteret (biblioteket) første tirsdagen i måneden kl. 16-19. Vanlig oppmøte er ca. 20-25 personer. Her er det kaffekos, loddsalg, aktuell informasjon til medlemmene samt litt underholdning når det er mulig. Fire faste arrangementer i løpet av året: Sommer/ høst arrangeres det en lokal blåtur, samt en lengre tur med 2 – 3 overnattinger. Nærmere jul er det julebord, der foreningen leier buss og bruker hele dagen på opplevelser og et godt måltid. I tillegg er det nå blitt tradisjon at det i forbindelse med Eldredagen 1.oktober er litt ekstra kos på nærmeste møte. De som måtte ønske å bli medlem i pensjonistforeningen kan bare møte opp på et møte, der de vil bli tatt godt imot. Leder Unni Holmstrøm, tlf 41 54 95 26, e-post unni.holmstrom@gmail.com. Styrets øvrige medlemmer: Ragnhild Olsen, Reidun Hansen, Eldbjørg Dverset, Solveig Holmstrøm og Willy Johansen.

Valnesfjord skolekorps ble startet i 1979. I dag har korpset 15 medlemmer og 9 rekrutter, så korpsmiljøet i Valnesfjord er absolutt i positiv vind i forhold til rekruttering!. Dirigent per i dag er Ole Ander Sines, og leder er Hanne Karbøll Nordgård Hanssen. Se også skolekorpsets sider på Facebook.

 

 

skytterlagValnesfjord skytterlag ble stiftet i 1899 (!) og har tilbud for jenter og gutter, kvinner og menn i alder fra 10-100+. Her er ingen diskriminering, og det er ikke egen kvinneklasse i DFS/skytterlagssammenheng. Skyting passer for den som liker spenning og konkurranse, og gode venner med samme interesse. Skytterlaget gir opplæring i sikker våpenbruk og skyteteknikk. Innendørs skyting i kjelleren på Vestmyra skole mandager i perioden oktober-april på Fauske, onsdager utendørs på skytterlagets eget anlegg  i Nordvika mai og ut august. Noen våpen og litt utstyr til utlån slik at man ikke tvinger foreldre til å investere før man vet om dette er en varig interesse. Voksne vil og ha utbytte av denne aktiviteten enten det er trening for blink eller jakt. Skytterlaget ser at det er de foresatte det kommer an på for at de yngste skal lykkes i å delta. Leder Lars Fossum, tlf. 992 36 990, e-post lars@larsfossum.no Les mer på skytterlagets hjemmeside eller følg dem på facebook

spiskammerskoretValnesfjord Spiskammerskor tar med åpne armer imot den som har lyst og kan synge. Kormedlemmene utfordrer hverandre, og tar vare på sangernes ulike ambisjonsnivå. Spiskammerskoret har øvelse hver torsdag fra kl:19:00 til 21:30 på skolen i Valnesfjord. Faste aktiviteter: Koret synger 17. mai før barnetoget, julaften til gudstjeneste, har julekonsert hvert år, arrangerer sangkafé flere ganger i året, konserter, drar hvert år på «blåtur», er med på korfestivaler og har hatt flere turer både innen- og utenlands. Vil du bli med? Ta kontakt! Dirigent Margreet Passchier, tlf. 411 63 573. Leder Trine Nordvik Løkås, trinel@sbnett.no 99233246. Følg spiskammerskoret på facebook.