Folketallsutviklingen i Valnesfjord

I forbindelse med Folke- og boligtellingen 1980 ble det opprettet grunnkretser og delområder, som gjør det mulig å følge befolkningsutviklingen i grender og bygder, ikke bare hele kommuner. Slik har folketallet i Valnesfjord utviklet seg i perioden 1980-2014. 1980: … Les mer

Om Fauske kommune

Valnesfjord ligger i Fauske kommune. Folketall: Det bor ca. 9.500 personer i kommunen. Av disse er rundt 1.500 bosatt i Valnesfjord og ca. 640 i Sulitjelma. Kart: Her kan du se nærmere på Fauskes plassering. Folkehelse Fauske er… Les mer

Bygdas historie – kortversjonen

Skriftlige, historiske kilder går 400-500 år tilbake i tiden. Og allerede i tidligste skriftlige kildene kan vi se at Valnesfjord var bosatt. Men det er gjort andre historiske funn mye lenger tilbake i tid, både fra vikingtiden og… Les mer