Dialogmøte med Fauske Kommune

 

Mandag, den 12.november 2018, kl. 18 inviterte Valnesfjord nærmiljøutvalg ordføreren Jørn Stene, rådmannen Geir Mikkelsen og 
kommunalsjef Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling, Trond Heimtun til høstens dialogmøte på Kolonialen til Han Sylte. Vi fra utvalget takker kommunens representanter for den gode dialogen. Referatet fra møte kan leses lenger nede. For spørsmål eller innspill kan lederen for Valnesfjord nærmiljøutvalget kontaktes på leder@valnesfjord.no.

 

 

Valnesfjord nærmiljøutvalg 

Referat fra dialogmøte 12.11.2018 

Møteformalia 

Sted: Kolonialen til Han Sylte 

Tidspunkt: 12.11.2018,  kl. 18 til 19.30 

Til stede: Jørn Stene, Geir Mikkelsen, Trond Heimtun, Chriss Marken, Heidi Nystad, Richard Skagen, Melanie Merz 

Meldt forfall: Waded Quevevo Corcuy, Rakel Hunstad, Geir Lærum 

Referent: Melanie Merz 

Saker 

1. Fiberutbygging 

VNMU har fått henvendelser fra næringsdrivende om utilstrekkelig nett-tilgang som begrenser næringsvirksomhet. VNMU understreker overfor Fauske kommune hvor viktig en god digital infrastruktur er for å holde næringsdrivende i bygda og for å få flere næringsdrivende og innbyggere til Valnesfjord. Representantene fra Fauske kommune er enige med utvalget og orienterer om at masterplanen for fiberutbygging til hele kommunen kommer vinter 2018/våren 2019. Kommunen utreder muligheten og kostnader for å legge inn fiber hvor det aktuelt skal legges vannledninger (Nes/Stemland).  

2.Trafikksikkerhet i Valnesfjord 

VNMU har sendt inn innspill til forslag til Trafikksikkerhetsplanen 2019-2023. Revidert versjon av planen kommer fra kommunen. Vi ønsker å holde tema trafikksikkerhet i Valnesfjord varmt og vi kommer til å minne Fauske kommune på at det ble laget en utviklingsoppgave om situasjonen på Strømsnes med løsningsforslag for å skape en tryggere hverdag for myke trafikanter.  

3.Status nye skolen og Løkåsåsen-tomt 

Det er planlagt flytting til nye skolen 21.12.2018.  

Arbeidet rundt Løkåsåsenhaugen er forsinket til våren 2019. Kommunen har gjennomført miljøkartlegging så langt. Det er planlagt fra kommunens side å involvere innbyggerne til Valnesfjord og utvalget når kommunen har kommet videre i prosessen.  

 4. Rapporter fra tidligere strategiarbeid “Vi former nye Strømsnes” og “Bolystprosjektet” – hva har Fauske kommune jobbet med så langt og hva blir veien videre? 

VNMU oppsummerer hva resultatene var etter workshopene og prosjektarbeid fra tidligere år som for eksempel flere formelle og uformelle møteplasser, flere trær og busker, strandpromenade, trafikkrevisjon, infotavle, lekeplasser, landsbypub. Fauske kommune forklarer at kommunen jobber med strandpromenaden som del av utbygging Løkåsåsenhaugen. Lekeplassen ved Helse- og sosialsenteret er i regi av kommunen. Blir den ikke tatt vare på må den fjernes uten å bli erstattet. Lekeplassen ved den nye skolen blir da eneste alternativet. Mangler ved lekeplassen ved Helse- og sosialsenteret må meldes inn til kommunen. Infotavlen fantes tidligere, men ble ikke brukt. Derfor ble den fjernet. Utvalget vurderer å gjennomføre workshop på nytt for å få oppdatert informasjon om hva innbyggerne ønsker. 

5. Bassengtilbudet 

VNMU påpeker hvor viktig svømmeopplæring er for barn. Familier har lite tid i hverdagen til å dra til bassenget. Ferietiden passer da perfekt for å dra med barn til bassenget. Er bassenget på Fauske stengt på ferie er tilbudet for familier innskrenket til å kunne gi barna sine svømmeopplæring. Å ikke kunne dra til bassenget vil også bety å frata familier med dårlig økonomi å nytte sammen med sine barn et aktivitetsalternativ i nærheten. Kommunen deler synet til VNMU. Stenging av bassenget tas opp i budsjettforhandlinger nå i desember. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.