Årsmøte Valnesfjord idrettslag


Arrangementdetaljer


Avholdes søndag 11. Februar 2018 kl. 19.00 på klubbhuset.

Ordinære årsmøtesaker.

Øvrige saker som ønskes tatt opp, må sendes innen 28. januar 2018 og  sendes per e-post til: leder@vilpost.no

Mvh styret Valnesfjord IL

Saksliste
Sak 1. Åpning
Sak 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
Sak 3. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
Sak 4. Årsberetninger 2017
Sak 5. Regnskap 2017
Sak 6.Budsjett 2018
Sak 7. Innkomne forslag og saker.

Sak 8. Fastsette medlemskontingent.
Sak 9. Valg

Comments are closed.