Dialogmøte med Fauske kommune 7.mai 2019


Arrangementdetaljer


Følgende tema ønsker Valnesfjord nærmiljøutvalget å ta opp med ordføreren, rådmannen og andre representanter fra Fauske kommune:
-fiberutvikling – etterlyser masterplan fiberutbygging (se siste referat). Hvorvidt kombineres bygging av gang- og sykkelsti med f.eks. fiberutbygging?
-Workshop Løkåsåsen
-Videre arbeid med Hjerteløypa fra Reinbrua til den nye skolen
-Trafikksikkerhet – Har kommunen fått tilbakemelding på sin leverte prioriteringsliste til RTP (Regional transportplan) for fylkesveger (prioritert fylkesvegen fra Strømsnes til Valnesfjord Helsesportssenter på 1. plass.)? Gang- sykkelsti fra skolen til Stemlandssvingen?
-Barnehagesituasjon – status?

Møte finner sted på den nye skolen, kl. 18.

Comments are closed.