Folkemøte Løkåsåsen


Arrangementdetaljer


Torsdag 5. april arrangerer Fauske kommune folkemøte på Helse- og sosialsenteret kl 18.00 i anledning reguleringsplanen for Løkåsåsen. Her vil det bli gitt informasjon og gitt anledning for å komme med innspill til reguleringsplanen. Bygda får nå tilgang til noen meget interessante boligtomter på «skoletomta». Velkommen!

 

ROS-analyse

Planforslag

Planbestemmelser

Plankart

Comments are closed.