Styremøte Valnesfjord nærmiljøutvalg


Arrangementdetaljer


Saksliste 

  1. Åpning av møtet.
  2. Valg av referent.
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  4. Godkjenning av referat fra forrige møte.
  5. 8/18 Besøk fra Stifinner-gruppen (Ståle)
  6. 9/18 Til orientering: – registrering Brønnøysundregisteret, nye vedtekter, gave til åpningen av nyskola, grønnsaksmarkedet, beskrivelse av medlemmene, dato for opplæring Office 365, organisasjonskart komiteer/undergrupper
  7. 10/18 Forrige dialogmøte – tilbakemeldinger, godkjenning referatet, oppfølging av saker
  8. 11/18 Løkåsåsen – siden sist, veien videre (arbeidsgruppe Workshop)
  9. 12/18 Strategiarbeid – generelt (Strategiplan 2016-17), Forslag oppretting av arbeidsgrupper «Stedsutvikling og trafikksikkerhet» og «Fysisk og psykisk helse», andre arbeidsgrupper
  10. Eventuelt

Comments are closed.