Folkemøte Løkåsåsen

Torsdag 5. april inviterer Fauske kommune til folkemøte på Helse- og sosialsenteret.

Fauske kommune vil informere om planen og det vil bli mulighet til å gi innspill. Bygda får nå tilgang til noen meget interessante boligtomter på «skoletomta». Velkommen!

Nedenfor finner du plankart, planbestemmelser, og ROS-analysen.

Plankart

Planbestemmelser

Planforslag til høring

ROS-analyse

Comments are closed.