Konstant driv i Sjunkhatten

 

Ideen om en universelt utformet folkehøgskole kom på begeistringshelga, som Valnesfjord nærmiljøutvalg arrangerte høsten 2011. Fauske kommune har via sitt utviklingsselskap, Fauna KF, i lengre tid jobbet videre for å få ideen realisert. Skolen skal ligge nær Valnesfjord Helsesportssenter og ved innfallsporten til Sjunkhatten nasjonalpark.

Målet er at driften av skolen etter hvert skal inn på statsbudsjettet. Det er et tidkrevende arbeid, men prosjektleder Mathilde Winther forsikrer at prosjektet er i konstant driv.

– Det jobbes bredt politisk, med samarbeidspartnere og interesseorganisasjoner, sier Winther.

Det siste året har prosjektet knyttet sterke bånd til Unge funksjonshemmede, som er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

-Vi vil samarbeide tett med dem inn i 2017, sier Winther.

Prosjektet er avhengig av politisk vilje og handling for å bli realisert. Prosjektlederen er derfor glad for at SV tidligere denne måneden tok saken til fylkestinget.

sjunkhatten-anne-stenhammer

– Arbeidet med etablering av Sjunkhatten folkehøgskole og å få den inn på statsbudsjettet med driftstilskudd har pågått i fire år. Hvert år er det sendt inn søknad til Utdanningsdirektoratet. Disse har blitt godkjent uten at Folkehøgskolerådet har gitt søknaden prioritet i oversendelsen til Kunnskapsdepartementet. SV mener fylkestinget må legge press på departementet og stortingspolitikerne i denne saken, sier Anne F. Stenhammer i SVs fylkestingsgruppe.

 Sjunkhatten Folkehøyskole vil være et tilbud til ungdom som trenger et universelt utformet tilbud. Per i dag finnes det ingen slike tilbud i landet.

– I SVs alternative statsbudsjettet har vi satt av penger til folkehøyskolen, og vi kommer til å fortsette å jobbe for dette. Både Krf, Venstre og Senterpartiet har gitt muntlig støtte til prosjektet, men ikke fulgt opp med penger. Nå er det på tide at de også viser handlekraft hvis de mener noe med dette, sier Stenhammer.

Helt konkret stilte hun spørsmålet: «På hvilken måte kan Nordland fylkeskommune bidra til å få Sjunkhatten folkehøgskole inn på statsbudsjettet og dermed medvirke til en snarlig realisering av prosjektet?»

Dette er en prosess som krever engasjement og vilje hos politikere, lokalmiljø, fagmiljø og interesseorganisasjoner for å lykkes. Prosjektet med realisering av Sjunkhatten folkehøgskole er så heldig å ha alt dette. Sjunkhatten folkehøgskole er viktig både lokalt og nasjonalt, sier Mathilde Winther.

Øverste bildet, foto: Bror Myrvang

Comments are closed.