Løypekjøring 2017/ 2018

Om løypekjøring for Valnesfjord IL:

  • VIL kjører skiløyper i Øvre Valnesfjord i perioden november til mai
  • VIL ivaretar først og fremst idrettslagets behov og legger opp kjøring i ukedager ift egne behov
  • Turistløypa til Sætervatnet kjøres på oppdrag fra Fauske kommune i perioden 1. februar til 30. april
  • Jordbruløypa er VIL’s egen løype, øvrige lysløypetraseer eies av VHSS
  • Turistløypa “eies” av Fauske kommune

Prioritering av løyper:

  • Løypekjørere er satt opp på kjøring av løyper, men vurderer selv om det er behov og hensiktsmessig å kjøre på oppsatt dag
  • Lysløype VHSS har prioritet mtp trening
  • Prioriterte dager er tirsdag, torsdag, lørdag og søndag. Kjøring andre dager kan forekomme
  • Følg med på www.skisporet.no for å se når det er kjørt

2017-2018_Løypekjøring dugnadsiste

Comments are closed.