Nå starter sprengningsarbeidet

Da er endelig byggingen av Valnesfjord skole og flerbrukshall i gang, et stort og viktig prosjekt for bygda og kommunen.

Fra nå og fram til mars 2017 blir det mye lyd fra anleggsarbeider i tomta: Det skal ryddes skog, graves, sprenges, pigges og bores i fjell.

Byggeleder Svein Idar Hansen deler følgende informasjon og gode råd i den forbindelse:

Mennesker og dyr er spesielt følsomme for vibrasjoner, og vibrasjoner fra boring og sprengningsarbeider kan ofte merkes på lang avstand. Dette er køb billige nba trøjer helt normalt og ufarlig. Man har hørt om skader på bygg som følge av vibrasjoner, men da skal man opp i vibrasjoner som oppleves direkte ubehagelige. Arbeidene holdes godt innenfor grenseverdier slik at vi aldri vil få så kraftige vibrasjoner.

Hva skjer ved sprenging?
Når man sprenger løs fjell så bryter man fjell med eksplosiver. Det blir lyd på grunn av fjellet som brytes, samt av energien som går ut i luften og skaper et luftstøt. Det forplanter seg også en vibrasjon i fjellet rundt.

Slik varsles sprengning
Sprengning vil bli varslet med sirene. Du hører korte støt 2 minutter før salven. Etter salven kommer det ett langt (20 sekunders) støt.

Barnehage og kirke vil varsles ved fysisk oppmøte og muntlig varsel før salver skytes.

Sprengningsfirma vil ha bemannede vaktposter ved Trivselsveien og opp mot barnehagen.

Obs: Når det varsles om sprengning: Ikke opphold dere på vei, plass i fri sikt mot anleggsplassen, ikke stå i fodboldtrøjer børn vinduer eller altaner mot anleggsplassen. Dette grunnet faren for sprut ved uhell, uhell kan skje!

Hva skal man passe på?
Pass på at ting ikke ”står på vippen”. Selv små vibrasjoner kan bikke ting over ende.

Små barn kan av og til bli skremt av sirener, bråk og smell, særlig om de vekkes av lydene.

Prosjektet informerer gjerne skole, kirke og barnehage ved behov.

-Ta gjerne kontakt! sier byggelederen.

Comments are closed.