Om Fauske kommune

Valnesfjord ligger i Fauske kommune.

Folketall:
Det bor ca. 9.500 personer i kommunen. Av disse er rundt 1.500 bosatt i Valnesfjord og ca. 640 i Sulitjelma.

Kart:
Her kan du se nærmere på Fauskes plassering.
Folkehelse
Fauske er en folkehelsekommune, og fikk i 2010 Nordland fylkeskommunes folkehelsepris. Folkehelsearbeidet beskrives som «et livsviktig lagarbeid» og ei «grasrotmobilisering som alle innbyggerne må være med på». For perioden 2010-2014 har barn og unge hovedprioritet i arbeidet. Les mer her.

Natur

I hele kommunen har du natur, fjellheim, fiskevann og rekreasjoner rett i nærheten.

Næring

Fauske er et handels- og transportknutepunkt. Fauske er også kraftsenteret i Indre Salten med store virksomheter som Kraftkonsernet Salten Kraftsamband (SKS), NAV forvaltning og Valnesfjord helsesportssenter. I Fauske sentrum er det mange butikker og to kjøpesenter. Her kan du også vandre langs strandpromenade, som er Fauskes stolthet.

Tre sentra

Fauske kommune arbeider etter en tresentermodell. Det betyr at både Sulitjelma, Fauske sentrum og Valnesfjord skal være komplette lokalsamfunn.

Barnehage

Kommunen har pr. 2014 full barnehagedekning (gjelder barn som fyller ett år før 1. september). Kommunen har tilbud som gårdsbarnehager, sansebarnehage og utebarnehage. Fauske har også et godt utbygd SFO-tilbud.

Skole

Valnesfjord får ny skole og flerbrukshall i 2017. Dette inngår i en omfattende prosess for ny skolestruktur i kommunen. Følg prosessen her.