Oppstartsmelding for reguleringsplan av Hjerteløypa

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-14 har Fauske kommune varslet oppstart av detaljregulering for en videre utbygging av Hjerteløypa.

Følgende gårds- og bruksnummer blir berørt: 54/1, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/7, 56/8, 56/11, 56/33, 57/27, 58/1, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10, 58/13, 121/1, 125/1.

Tiltakshaver er Valnesfjord Nærmiljøutvalg. Fauske kommune utarbeider planen. Formålet med reguleringsplanen er å regulere en tursti som planlegges opparbeidet fra kirkegården ved Valnesfjord kirke via Løkåsheia, nordover og langs Kosmovassveien (fv 530) sørover.

Planområdet er ca 40 mål og inkluderer utmark, offentlig vei og privatvei. Kommunen vurderer at planen ikke medfører krav om konsekvensutredning etter PBL § 4-2. Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Oppstartsmeldingen med kart kan sees på www.fauske.kommune.no.

Merknader som kan ha virkning for planarbeidet kan sendes elektronisk via e-post: postmottak@fauske.kommune.no, eller til Planutvalget, Postboks 93, 8201 Fauske, innen 15.5.2018.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos arealplanlegger i Fauske kommune, Renée Normann, renee.normann@fauske.kommune.no, telefon: +47 75604071.

 

Comments are closed.