Spenstig kunst på nyskolen

Et nytenkende kunstprosjekt ved nyskolen har fått 500.000 kroner i statlig støtte. Prosjektet skal gå over tre år og sørge for at elever og andre som bruker skolen møter videokunst, kunstfilm og lydkunst av høy kvalitet – inne og ute!

Pengene kommer fra KORO, som er et statlig organ. KOROs viktigste oppgave er å sikre at flest mulig kan oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet. Fauske kommune har selv lagt inn 750.000 kroner til kunstnerisk utsmykking av Valnesfjord skole og billige fotballdrakter flerbrukshall, og er glad for KORO-støtten, som gjør det mulig å gjennomføre kunstprosjektet slik de ønsker.

– Med den lille bygda Valnesfjord som episenter ønsker vi å øke utbredelsen av kulturelt relevant og dagsaktuell kunstproduksjon. Det skriver kurator Trygve Luktvasslimo i søknaden som Fauske kommune har fått gjennomslag med hos KORO.

Prosjektet «3 år med videokunst, kunstfilm og lydkunst i Valnesfjord» tenker utradisjonelt.

– Dette er et langsiktig kunstprosjekt som fokuserer på ikke-materielle kunstuttrykk: kvartalsvise arrangementer over tre år skal utfordre og utvide det offentlige ytringsrommet, skriver Luktvasslimo.

I stedet for statiske og permanente kunstverk, som man ofte velger til offentlige bygg, skal det installeres to visningsløsninger for videokunst og kunstfilm: En storskjerm med lydanlegg i det utendørs atriet (storskjerm antydet med rødt i arkitektskissen), og en integrert skjerm innendørs i fellesområdet, ved kunnskapstrapp og bibliotek. Som et tredje element skal det installeres et utendørs lydkunstområde.

Ambisjonen er ett arrangement hvert kvartal.

– Et arrangement kan bestå av et halvannen times visningsprogram utendørs, premiere på et videokunstverk til skjermen inne, åpning av nytt lydverk – alltid satt inn i en kontekst der inviterte kunstnere eller andre partnere deltar. Arrangementene skapes for å være billige fotballdrakter norge åpne og allmenne, samtidig som det er mulig for skolen å innlemme dette i undervisning over mange fag, heter det i søknaden.

KORO har de siste årene prioritert prosjekter der kunst brukes i sammenheng med stedsutvikling. På den bakgrunn ble Valnesfjord nærmiljøutvalg invitert inn i idéutviklingsfasen, noe som også nevnes i søknaden:

– Valnesfjord har et svært aktivt nærmiljøutvalg som har jobbet målrettet med stedsinnovasjon de siste årene. Dette kunstprosjektet skal ses som en fortsettelse av arbeidet og spille en både aktiv og aktiviserende rolle i identitets- og omdømmebygginga. Bygda ønsker dynamikk og stadige drypp, slik at folk spør seg: Hvem er neste kunstner? Hva er temaet for neste arrangement?

– Ideen om videokunst på utendørs storskjerm kom opprinnelig fra Geir Lærum, som ikke lenger er med i nærmiljøutvalget, men som fortsatt bidrar sterkt i videreutvikling av Valnesfjord. Det var utrolig artig å få presentere idéen for prosjektleder, byggeleder, skoleledelse og kurator. Veldig fort samlet gruppen seg om utendørs storskjerm, med vekslende videovisninger. Det var et godt møte med sterk og positiv energi. Den ene idéen tok den andre, med både utendørs lydrom og innendørs skjerm ved «kunnskapstrappa». Kurator Trygve Luktvasslimo har gjort en god jobb og skrevet en spenstig søknad. Jeg skjønner godt at KORO åpnet pengesekken! sier Hanne Løkås Veigård, leder i Valnesfjord nærmiljøutvalg.

Hun legger til:

– For nærmiljøutvalget er det veldig fint å få bidra i slike prosesser, og det bekrefter at vi blir betraktet som en relevant samarbeidspart. Vi jobber iherdig og kunnskapsbasert med stedsutvikling. Vår tilnærming er løsningsfokus, helhetstenking og gjerne en dæsj positiv galskap. Bolystprosjektet hadde som et av sine mål å bidra til utvikling av en ny bygdeidentitet for det 21. århundre. Dette er et bidrag i så måte.

I tillegg til å være til glede lokalt og regionalt er det en ambisjon at prosjektet skal skape nasjonal oppmerksomhet og bygge på grenseløse perspektiver. I løpet av prosjektperioden skal det etableres nettverk på video-, film- og lydkunstområdene, slik at Valnesfjord etter de tre årene sitter igjen med en solid kompetanse på hvordan kunstnerisk innhold kan utvikles og styres. Det hører med i prosjektet å utvikle en modell for fortsatt drift etter 2020.

Comments are closed.