Styremøte VNMU 21.02.2018

Torsdag, den 21.02.2019, kl. 19.30, Helse- og Sosialsenter

Saksliste
1. Åpning av møtet.
2. Valg av referent.
3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
4. Godkjenning av referat fra forrige møte.
5. Til orientering: Gave til nyskola, møte Bolyst-arbeidsgruppen og Fauske kommune
6. Sak 5/2019 Budsjett til 2019
7. Sak 6/2019 Årsmelding 2018, innspill til utkast fra Wadi.
8. Eventuelt

 

Velkommen til møte!

Valnesfjord nærmiljøutvalg

Comments are closed.