Folkemøte Løkåsåsen

Torsdag 5. april inviterer Fauske kommune til folkemøte på Helse- og sosialsenteret. Fauske kommune vil informere om planen og det vil bli mulighet til å gi innspill. Bygda får nå tilgang til noen meget interessante boligtomter på «skoletomta»…. Les mer

VNMU uttaler seg om boligbygging

Valnesfjord nærmiljøutvalg har gitt en uttalelse i forbindelse med politisk behandling av boligfeltet Furnes nord. Her kan du lese uttalelsen i sin helhet.

Folketallsutviklingen i Valnesfjord

I forbindelse med Folke- og boligtellingen 1980 ble det opprettet grunnkretser og delområder, som gjør det mulig å følge befolkningsutviklingen i grender og bygder, ikke bare hele kommuner. Slik har folketallet i Valnesfjord utviklet seg i perioden 1980-2014. 1980: … Les mer