Oppstartsmelding for reguleringsplan av Hjerteløypa

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8 og 12-14 har Fauske kommune varslet oppstart av detaljregulering for en videre utbygging av Hjerteløypa. Følgende gårds- og bruksnummer blir berørt: 54/1, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/7, 56/8, 56/11,… Les mer

Nytt styre i Valnesfjord nærmiljøutvalg

Torsdag 15. mars ble det arrangert årsmøte i Valnesfjord nærmiljøutvalg. Der takket vi av Elisabeth Hunstad, Bror Myrvang, leder Øyvind Gundersen og Lise Bakkegård (ikke på bildet). Nye medlemmer av styret er leder Melanie Merz, Geir Lærum, Rakel… Les mer

Valnesfjord presentert på Husbankens boligkonferanse

Valnesfjord Nærmiljøutvalg ble invitert til å presenterte «50+ undersøkelsen» og resultatene fra den på Husbankens boligkonferanse i Bodø i oktober. Bror Myrvang holdt innlegget på vegne av nærmiljøutvalget. Presentasjonen av undersøkelsen og resultatene fikk god respons. Metoden som er… Les mer

Kartlegger fiberinteresse

Foto: Shutterstock Bor du på strekningen fra Haug til Meberget, inkludert Stemland og Nes? Da må du si fra hvis du ønsker fiberbasert bredbånd. Valnesfjord nærmiljøutvalg har satt i gang et prosjekt for å se om det er… Les mer

Nærmiljøutvalgets strategi 2016/2017

Valnesfjord nærmiljøutvalg består av inntil ni personer som velges direkte på årsmøte i februar hvert år. Utvalget følger med i det som påvirker bygdas utvikling, og er ett av bygdas talerør i høringsprosesser. Vi skaper arenaer som får… Les mer

VNMU uttaler seg om boligbygging

Valnesfjord nærmiljøutvalg har gitt en uttalelse i forbindelse med politisk behandling av boligfeltet Furnes nord. Her kan du lese uttalelsen i sin helhet.

Nyskolefeiring for alle

Self Balancing Scooter Self Balancing Scooter Sale Onsdag 16. november vil Valnesfjord feire at bygda får ny skole og flerbrukshall. Det skjer med fakler, fyrverkeri og skoleboller. En helt spesiell grunnstein skal legges ned, og med fakler skal… Les mer

Folkemøte om kommunereformen.

Lurer du på hvordan kommunereformen vil påvirke deg og bygda di? Og vil du vite mer om de alternativene du kan velge mellom i folkeavstemmingen søndag 29. mai? Da bør du komme på dette informasjonsmøtet! Nærmiljøutvalget arrangerer på… Les mer

Interesseregister for bolig i Valnesfjord.

Bilde: Marion Klette

Bilde: Marion Klette. Meld din interesse for å flytte til Valnesfjord! Nærmiljøutvalget har opprettet et register der interessenter kan registrere seg for å motta nyheter ang boliger til salgs i Valnesfjord. Registeret vil også bli brukt av nærmiljøutvalget… Les mer

Kunst i Valnesfjord

Vi er en gruppe under Nærmiljøutvalget som ønsker å gjøre en innsats for å skaffe kunstverk/skulpturer til det offentlige rom i Vakkerbygda vår. Vi trenger noen monumenter som vi alle kan ha glede av, og som bidrar til… Les mer