Workshop om Løkåsåsen

Onsdag 22. mai inviterer VNMU til workshop i Fellesheimen fra kl 9 til 16. Tema for dagen er boligbygging på Løkåsåsen. Det blir en lærerik og intensiv dag, som skal munne ut i ti anbefalinger til kommunen. På programmet står interessante foredrag om nytenkende boligsatsinger andre steder i landet, kreativt gruppearbeid og felles befaring på Løkåsåsen.
Noen av de som var aktive i VNMU i bolystperioden har gjort forarbeidet til workshopen.
– Vi håper å få med oss sambygdinger i alle aldre, såvel som politikere og byråkrater. Skolehaugen, som åsen kalles på folkemunne, har en superfin beliggenhet. Vi vet at det er mange som drømmer om å bo der. Det blir viktig å utnytte området godt og tenke helhet, sier Hanne Løkås Veigård i bolystgruppa.
Hun fortsetter:- Folketallet i bygda vokser og bolig er den trangeste flaskehalsen. Men det er mange hensyn å ta. Forskning og erfaringer fra andre steder viser oss at gjennomtenkt boligsatsing er et effektivt verktøy for stedsutvikling. Fra tidligere stedsutviklingsseminarer vet vi ganske mye om hvor skoen trykker og hva bygdefolket ønsker for Valnesfjord. Nå tar vi opp tråden og ser nærmere på hvordan Løkåsåsen kan svare på noen av disse behovene og ambisjonene.
Leder i VNMU, Melanie Merz, er glad for at Fauske kommune vil ta imot innspill fra workshopen før de utformer en helhetlig plan for området og lyser ut anbudskonkurranse.
– Vi håper på god deltakelse, også fra kommunen, sier hun.
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Av hensyn til matservering trenger arrangøren å vite hvor mange som kommer. Påmelding på e-post eller sms senest 15. mai til hanne@videofabrikken.no / 91761234

Comments are closed.