årsmøte i Valnesfjord nærmiljøutvalg

Det inviteres til årsmøte i Valnesfjord nærmiljøutvalg.
Sted: Helse- og sosialsenter.

21.04.2020
02.03.202010:58 Kay-Espen Pettersen

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer og referant
3. Årsberetning
5. Valg
6. Ev. innkomne saker

Saker som ønskes behandlet må meldes til styrer til kontakt@valnesfjord.no senest 10 dager før møte.

Åpen for alle som bor i bygda.

Enkel servering.
Vel møtt!

, click to open in lightbox