Trafikk & sikkerhet

Trafikksikkerhet i Valnesfjord

Valnesfjord Nærmiljøutvalg jobber for bedre trafikksikkerhet i Valnesfjord. Vi prøver å holde oss oppdatert på hva som skjer i Fauske kommune og hva vi som bygd kan bistå med så vi sammen kan finne ulike løsninger som fungerer best mulig for Valnesfjord og Fauske kommune.

VNMU sender inn innspill og høringer til kommunen når planer legges ut, samtidig som vi har dialog med Statens Vegvesen og Fylkeskommunens samferdselsråd for å vite hva vi kan bistå med og hvor vi kan være et talerør for Valnesfjord.

Vi ønsker at alle som ferdes i bygden skal føle seg trygge, spesielt våre myke trafikanter. Det være seg turgåere, syklister og ridende. Vi ønsker samtidig at alle som kjører med ulike motorkjøretøy langs veier i Valnesfjord skal ha gode veier, synlige skilt, lys i gatelysene og kan ferdes trygt slik at ulykker ikke inntreffer.

VNMU har sammen med Trygg Trafikk deltatt på refleksdagen ved å delt ut reflekser og vester til de som ønsket.

Dersom du skulle ha spørsmål eller ser noe vi bør tenke på i forbindelse med trafikksikkerhet i Valnesfjord så ta kontakt.

Er du interessert i å delta i denne gruppen i VNMU så ikke nøl med å ta kontakt, vi trenger deg!

Wadi Haugen og Monika Myrvoll er medlemmer i denne gruppe.