Kvalhornet

Sak 10/2019 Presentasjon Håkon prosjekt Kvalhornet – diskusjon om videre arbeid med saken

Området er regulert til alpinanlegg fra før av. Håkon ønsker å skape et alpint idrettsanlegg, men ikke uten at grunneierne er med. Opprettes arbeidsgruppe “Kvalhornet” for å jobbe med idé-/prosjektskisse, undersøke fordeler og ulemper med anlegget både lokalt og globalt, snakke med grunneierne og forberedelse til workshop for å høre med bygda om de er med og idemyldring på hva bygda er med på. Medlemmer til arbeidsgruppen: Håkon Byberg, Bjørn Viggo Berg, Steinar Nymo