Stifinnerne

Arbeidsgruppen ble opprettet i 2011 etter Begeistringshelgen.

Tidligere medlemmer til gruppen var Geir Lærum, Helga W. Rørvik, Asbjørn Hagen, Ståle Jenssen, Henry Tune, Tove Bergkvist og Astrid Larsen. Nåværende medlemmer i arbeidsgruppen er Gunn-Helene Joakimsen og Marianne HauganeAndersen og gleder seg til å få flere interesserte mennesker med i gruppen. Ta kontakt med Gunn-Helene på epost kontakt@valnesfjord.no. 

Arbeidsgruppen har jobbet blant annet med: 

  • Felles møte med cirka 25 mennesker i bygda for idéutveksling rundt stier, rundløyper og fremtidige visjoner for vårt fysiske Valnesfjord 
  • Innspill til rullering av kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Fauske kommune 
  • Etablert “Grupperom 1” 
  • Deltatt på verdisetting av viktige friluftsområder i Skjerstadfjorden 
  • Satt ut benker langs veien bak “Søstrene Suse” 
  • Startet planarbeid for flere rundløyper/forbindelsestrasèer i Hjerteløypa (”Det store kretsløpet”) 
  • Prosjekt skilting av turmål, 5 løyper søkt og bevilget midler til merking (Alvenesheia, Hjerteløypa, Kjærlighetsstien, Oksvannet/Rapen, Storlivarden). 

 

Følg Facebook-gruppen “Turer i Valnesfjord”https://www.facebook.com/groups/441379326068232/ 

Tipps til turer finner du også her 

http://www.vhss.no/turguide/category1147.html?fbclid=IwAR1PybAFY4PGWllpmUiY28ydWP9SBqRJkg0GCs_s7ikQ3BgAArR-HLO3mcs 

og her 

http://visual360.no/vhss/360/?fbclid=IwAR1fESjNQOXEXtR6R3tL_zJRanj3w8YtOvA1kPcdVQWHg-8O_Z-q9nEscBs