Digital infrastruktur 

Stabil tilgang til Internett sikrer fornøyde innbyggerne og næringsdrivende i Valnesfjord.

Derfor jobber denne arbeidsgruppen kontinuerlig med utviklingen av en bærekraftig digital infrastruktur i samarbeid med Fauske kommune. Forskjellige alternativer for å sikre stabil tilgang til internett undersøkes og kostnadene kartlegges for å få en raskere framgang i prosessen. Har du lyst til å engasjere deg i arbeidsgruppen? Ta kontakt på epost kontakt@valnesfjord.no