Grønt Valnesfjord

Ideen og intensjonen bak grønt Valnesfjord er ønsket om å sette fokus på de små og store miljøtiltakene bygdas innbyggere kan gjøre daglig.  

 

Vi ønsker å inspirere hverandre gjennom ideer og forslag til hvordan vi kan gjøre Valnesfjord til en enda mere miljøbevisst bygd. Der handler også om å spille på lag, både store og små aktører. Kan hele Valnesfjord stå sammen mot et mål om å bli så grønn/miljøvennlig som overhodet mulig? Det er allerede mange i bygda som er gode på de små og store handlinger for å bidra til et mere bærekraftig samfunn. Vi ønsker at dette skal komme frem, og at disse ideene får mulighet til å spre seg og etablere seg videre.  

Samtidig ønsker vi at Grønt Valnesfjord kan bidra til et enda bedre fellesskap mellom oss som bor her, nye og gamle Valnesfjæringer, gjennom et felles fokus på å ta vare på det vi har - også hverandre! 

Vi har for eksempel hatt ulike arr. Byttedager av klær, bøker, kjøkkenutstyr, barneleker og liknende. Rene strender og veier har vi vært med på i lag med hele kommunen og Coop. Siste vi hadde var et Frø- og plantebyttemarked.  

Vi ønsker alltid flere med på laget og nye tips og ideer, så bli gjerne med i gruppen eller ta kontakt! 

 Bli gjerne med i vår gruppe på Facebook - Grønt Valnesfjord. Der deler vi våre ideer og tips om hvordan vi kan gjøre ting annerledes for å bli mere miljøvennlig og bærekraftig.