Hagelyst

Alle kjenner vel til gleden av å høste grønnsaker eller frukt en selv har dyrket fram. Og hvem er ikke glad i å se en blomsterhage eller blomstereng der både store og små mennesker, fugler, insekter og andre små ville dyr trives?

Arbeidsgruppen Hagelyst er blitt opprettet av Valnesfjord nærmiljøutvalg for å spre kunnskap og gleden ved dyrking av frukt og grønt, invitere til utveksling av ideer, plantefrø og planter. Utover det jobber gruppen med å få mer variert flora til Valnesfjords sentrum og stimulering til matdyrking i fellesskap enten i parsellhage eller på andelslandbruk. 

Medlemmer i arbeidsgruppen er så langt Herdis Kyed og Melanie Merz, men gruppen gleder seg til å få flere mennesker med på laget. Har du lyst til å dyrke mat i parsellhage eller være andelshaver i andelslandbruk? Har du tomt til disposisjon til parsellhage eller andelslandbruk? Har du lyst til å videreformidle det du vet om matdyrking eller blomstereng og -hage? Ta kontakt med arbeidsgruppen på epost kontakt@valnesfjord.no.