Velkomstgruppa

I Valnesfjord er nye innbyggere svært velkomne.

Medlemmer i Velkomst-arbeidsgruppen er Gudny Hegge og Lise Bakkegård Disse står ansvarlig for levering av Tilflytterpakken. Pakken omfatter personlig velkomst, litt informasjon om bygda og hyggelige gaver som sponses av lokalt næringsliv.  

Tilflytterpakken gjelder for nye husstander som kommer flyttende utenbygds fra (altså ikke innenbygds flytting eller i tilfeller der eksisterende husstander får nye medlemmer). Du må ha meldt flytting for å bli omfattet av ordningen. 

Hver ny husstand inviteres til velkomst-samling, og får en hyggelig oppmerksomhet fra nærmiljøutvalgets samarbeidspartnere: 
•    Nærbutikken Coop Prix – proviantkurv 
•    Bilverkstedet MECA/Bil & Anlegg – ett gratis oljeskift 
•    Lokalavisen Saltenposten – en måneds gratis prøveabonnement 

Vet du hvem som er ny i bygda? Eller ønsker du å støtte arbeidsgruppen? Ta kontakt med Gudny Hegge på telefon 997 44 705 eller på e-post: gudny.hegge@sbnett.no