STYREMØTE 21.AUGUST 2019

Velkommen tilbake etter sommerferie!

Vi gleder oss til neste styremøte som avholdes på onsdag, den 21.august 2019, kl. 19.30 på Valnesfjord skole. Alle er hjertelig velkommen til møte.
Her får du mer informasjon om hvilke saker vil bli behandlet.2019-08-12 saksliste styremøte august

Har du noe du vil at styret til VNMU behandler? Ta k1ontakt på leder@valnesfjord.no