STYREMØTE

Det innkalles med dette til styremøte i Valnesfjord nærmiljøutvalg:

07.10.19

Sted: Valnesfjord skole
Saksliste
1. Åpning av møtet.
2. Valg av referent.
3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
4. Godkjenning av referat fra forrige møte.
5. Sak 18/2019 Status og videre arbeid planlegging utopiworkshop
6. Sak 24/2019 Tilbakemeldinger og status videre arbeid ang. arrangementene Politisk kaffeslabberas,
Infomøte om parsellhage eller andelslandbruk, Hjerteverksted
7. Sak 25/2019 Forberedelse høstens dialogmøte med Fauske kommune
8. Sak 23/2019 Status arbeid i arbeidsgruppene Stifinnerne, Trafikk & sikkerhet, Møtelyst, Grønt
Valnesfjord, Kvalhornet
9. Eventuelt (Eventuelle saker som ikke står på sakslisten på møteinnkallingen, men som blir forslått når
punkt 3 gås gjennom og som blir godkjent av møtet som egen sak, kan tas med her.)