workshop

Arrangementet er åpent for alle som bor i Valnesfjord. VNMU inviterer deltakere på tvers av generasjoner, og derfor er workshopen åpen for innbyggere fra 12 år og oppover. For å spare miljøet tilbyr VNMU gratis transport både før og etter workshopen. Videre serveres gratis lunsj.
Påmelding kreves!

Påmelding kreves!

Målet med workshopen er å se hvordan Valnesfjord kan være på sitt beste, og hva vi i fellesskap kan gjøre for å nærme oss visjonen. VNMU har hyret inn anerkjente fagfolk til å lede workshopen – professor Ove D. Jakobsen og førsteamanuensis Vivi Storsletten fra Senter for økologisk økonomi og etikk. De har gjennomført lignende workshop i flere kommuner, f.eks. i Gildeskål, med gode resultater. Workshopen lørdag 26. oktober 2019 er innledende runde og vil bli etterfulgt av ett eller to workshoper i 2020. Valnesfjord nærmiljøutvalg vil gi aktiv drahjelp til prosjekter som springer ut av arbeidet på workshopen.

-Vi bruker utopi og dialog som metode for samfunnsutvikling, og tror det vil passe veldig godt i Valnesfjord. Det handler om å skape endring; bedre liv og et mer levende sted. Vi har erfart at denne måten å jobbe på forsterker både engasjement, pågangsmot og optimisme. Men det er avgjørende at ideene som springer ut av dialogen, følges opp av handling. Og da helst i selvgående grupper, sier Ove D. Jakobsen.

Ved påmelding ber vi deg si fra om ev. matallergi og om du ønsker å benytte skysstilbudet. Send melding eller e-post innen 20. oktober 2019 til Kay-Espen Pettersen fra VNMU.

Epost:  Kay.Espen.Pettersen@valnesfjord.no

Mobilnummer: 95 74 73 81 

Har du spørsmål om arrangementet? Ta kontakt med VNMUs leder Melanie Merz, e-post: leder@valnesfjord.no

På melding påkreves!