Dialogmøte med Fauske kommune

Møtet starter kl. 18. Følgende temaer ønsker VNMU å ta opp med Fauske kommune:

27.november 2019  • Trafikksikkerhet og opparbeiding av veier, gang- og sykkelstier og samarbeid med fylke
  • Digital infrastruktur - kommunal masterplan, fiberutbygging og andre alternativ for Valnesfjord
  • Samarbeid med kommunen i etterkant av utopiworkshopen den 26.10.2019
  • Framdrift Løkåsåsen
  • Videre arbeid med Hjerteløypa (status søknad spillemidler og mer)
  • Status barnehagen 
  • Status andre områder som er regulert for boligbygging

           Møtested blir Valnesfjord skole.