Styremøte

Det innkalles med dette til styremøte i Valnesfjord nærmiljøutvalg:Tidspunkt: Tirsdag, den 03.desember 2019, klokken 19.30

Sted: Valnesfjord skole

03.12.2019

Saksliste

Åpning av møtet.

Valg av referent.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Godkjenning av referat fra forrige møte.

Sak 18/2019 Planlegging oppfølgingsworkshop 25.januar 2020

Sak 25/2019 tilbakemeldinger og videre arbeid Dialogmøte 27.november 2019

Sak 26/2019 tilbakemeldinger Julegrantenning 01.desember 2019

Sak 27/2019 Valgkomiteens arbeid for nytt styre 2020 – Hvem fortsetter? Hva ønsker vi av valgkomiteen?

Eventuelt (Eventuelle saker som ikke står på sakslisten på møteinnkallingen, men som blir forslått når punkt 3 gås gjennom og som blir godkjent av møtet som egen sak, kan tas med her.)