Møteplasser

valnesfjord forsamling helse og sosialHåndarbeidskaféen. Populært treffsted med god aldersspredning. Arrangeres på biblioteket i Valnesfjord ca. en gang i måneden i perioden september til april – vanligvis onsdager klokken 20.
Uformell møteplass med fokus på håndarbeidsglede. Kafékvelden har gjerne et tema eller en felles hobbyaktivitet, men det stilles ingen krav til fingerferdighet! Inngangsbilletten (for tiden kr 80) inkluderer kveldsmatbuffet. Det arrangeres også lotteri. Arrangør er kvinnenettverket NettNO i samarbeid med Valnesfjord bibliotek. Kaféen er åpen for alle interesserte, og annonseres via facebook, oppslag og jungeltelegraf. Hvis du vil ha varsel på e-post kan du gi beskjed til hanne@videofabrikken.no

valnesfjord no seniornettverkSeniornettverket. Møtes på biblioteket hver onsdag formiddag klokka 11, og holder på så lenge det er folk. Dette er et tilbud til 60+-ere og langtidssykemeldte som syns det er hyggelig å treffes på formiddagstid. Uformelt samvær, hvor kaffekoking og bakst går på rundgang. Seniornettverket har egen turgruppe samt gruppe som arbeider med rydding av turstier og sette ut benker i nærområdet.
Nettverket har også bidradd i dugnadsarbeid, for eksempel ved åpning av togstasjonen i Valnesfjord og nærmiljøutvalgets utsending av spørreundersøkelse. Nettverket har planer om å hente inn foredragsholdere, samt få til noe kursaktivitet som f.eks. datakurs og kurs i GPS-bruk. Man kan bli med ved å møte opp. Det henger oppslag på Strømsnes om tilbudet, ellers kan folk henvende seg til initiativtaker Steinar Nymo: nymo@online.no, tlf. 75 64 91 90 eller 901 84 760. Nettverket har ikke noe formalisert styre, men ei styringsgruppe bestående av Hugo Kristoffersen, Ingrid Hunstad og Steinar Nymo.

småtroll guroSmåtroll i Valnesfjord. Treffes hver tirsdag klokka 11 til ca. 13. Gruppen har pleid å møtes på biblioteket, men har nå flyttet aktiviteten hjem til deltakerne, på rundgang. Lek og sosialt samvær. Ta med formiddagsmaten – kaffe og te kokes på bibliotekets kjøkken. Noen ganger avsluttes treffet med felles trilletur. Bli med i facebookgruppen «Småtroll i Valnesfjord». Her kan du lett komme i kontakt med andre for å avtale trilleturer og sosiale aktiviteter, samt holde deg oppdatert på babytreffets aktiviteter.

ValnesfjordUngdomsklubbUngdomsklubben. Valnesfjord fritidsklubb, junior- og ungdomsklubb «Midtpunktet» er et tilbud rettet imot barn og ungdom i alder 10 – 18 år. Klubben holder til i barnehagens underetasje, og tilbyr forskjellige aktiviteter og underholdning. Det legges stor vekt på hyggelig samvær, diskusjoner rundt aktuelle temaer og programkvelder. Klubbstyret består av 3 medlemmer fra juniorklubben og 3 medlemmer fra ungdomsklubben. De er med på å bestemme hva som skal skje på klubben. Jobben til styret er å ta avgjørelser på vegne av alle medlemmene. Det er alltid to voksne tilstede, men mye av ansvaret for drift og arrangementer faller på ungdommene selv. Valnesfjord fritidsklubbs målsettinger er å skape et kreativt og trygt miljø, arbeide mot rus og vold blant ungdom, styrke barne- og ungdomsdeltakelse i det sosiale og kulturelleliv i lokalmiljøet – utvikle klubben som kunstnerisk arena, gi barn og ungdom mulighet for positiv aktivitet i sin fritid og synliggjøre tilbudet og skape begeistring hos brukerne. Valnesfjord fritidsklubb er stedet for alle barn og ungdom i lokalmiljøet. Her kan de få erfaringer, opplevelser, kontakter og utvikle vennskap med jevnaldrende. Det er mange ulike aktiviteter, og alle kan drive med sine interesser: Band, dans, spill og konkurranser, kulturaktiviteter, diskotek, filmkveld, jente- og guttekvelder, biljard, bordtennis, dart, kiosk. Åpningstider:Valnesfjord juniorklubb «Midtpunktet» – hver tirsdag kl. 17.30 – 20.30. Valnesfjord ungdomsklubb «Midtpunktet» – hver onsdag kl.18.00 – 21.00. Klubben følger samme skolerute som grunnskolen. Klubbleder er Vanya Peneva, tlf. 75 60 41 97 – mob. 411 63 237