Om Utsikten

Kulturrhuset Utsikten er en forening som er tilknyttet grendehuset Utsikten, som ligger ved Kosmo i

øvre Valnesfjord. De siste årene har det vært en økende interesse for å ta vare på huset, noe som

også har skapt en økende aktivitet.

Målsetting:

«Kulturhuset Utsikten har som mål å fremme kulturlivet i bygda ved å være arrangør og skape en

scene for kulturutøvere i alle aldre. Alt overskudd fra arrangementer i regi av huset skal gå til drift,

utstyr og renovering/utbedringer av huset.»

Aktiviteter:

Vi har de to siste årene hatt arrangementer både for barn ungdom og voksne. I januar (2014) hadde vi

for andre gang et rusfritt ungdomsarrangement; NYTTÅRSSROCKEN. Vi har hatt fester med levende

musikk, og arrangert Møsbrømlefsebasar. Vi har arrangert konsert med Inculcado og Susanne

Lundeng.

Kulturhuset er øvingslokale for 2 band, og base for teaterlaget «Småtøvat» noe som bidrar

til at det er ukentlig aktivitet på huset. Småtøvat har også brukt huset til to oppsetninger for barn det

siste året.

Er du en artist som har lyst til å holde konsert på Utsikten. Da kan du/dere leie lokalet, ev. lage et

arrangement i samarbeid med oss. Ta kontakt med Trond Hagen eller Fred Østli.

Utleie:

Lokalet kan leies ut til selskaper eller andre arrangementer. Kontakt Endre Nystad for å leie lokalet.

Lik oss på Facebook

Kontakt oss:

Styreleder: Trond Hagen – 91732279 – trond.hagen@fauske.kommune.no

Kasserer: Steffen Kosmo – 98890175 – kosmolimited@gmail.com

Styremedlem: Endre Nystad – 90930017 – endrenystad@hotmail.com

Styremedlem: Kjersti Falch – 45255155 – kjersti.falch@vhss.no

Styremedlem: Robin Kosmo – 40408390 – robin.kosmo@vhss.no

Styremedlem: Fred Østli – fred.ostli@gmail.com