Bygdas visjon

Et sted å bo uansett hvor en er i livet, et sted å jobbe i enten som ansatt eller som selvstendig næringsdrivende. Et sted til å kunne bidra med det man har lyst til og det man er god til. Et sted til å føle seg hjemme.

28.05.201912:29 Kay-Espen Pettersen

Bygdas visjon 

Å hilse alle nye innbyggere velkommen – link til Velkomstgruppa 

Bidra til fysisk helse – link til arbeidsgruppen Stifinnerne og turtipps 

Bidra til psykisk helse – link til arbeidsgruppene Møtelyst, Hagelyst, link til Bygdas lag og foreninger