Ungdomslaget Framsyn 

Ble startet i 1915 og er organisert i «Noregs ungdomslag»

(NU). Laget har tre aktive undergrupper.

 Leikarringen med 14 – 20 danseglade ”ungdommer” som møtes i Fellesheimen hver tirsdag kl. 19.30 – 22.00. God plass, og alle interesserte er velkommen! Hvis noen ønsker begynner/oppfriskningskurs, ordnes det. 

Historielaget arbeider med mange interessante ting. Bl.a. har laget ansvar for gammelskolen på Stemland, med gamle skolebøker, pulter, kart, og lignende. Laget er opptatt av å samle stedsnavn, finne fram til eldre bilder og høre historier fra “gamle dager. Gir ut Valnesfjordkalender med motiv fra bygda hvert år. Historielaget møtes i Fellesheimen hver første mandag i måneden kl. 19.30 og ønsker nye medlemmer velkommen! 

Barnelaget er hvilende, men kan fort opprettes igjen, hvis noen vil starte opp med aktiviteter for barn. UL Framsyn har rundt 30 betalende medlemmer, og ønsker alle interesserte hjertelig velkommen, enten på de aktivitetene laget allerede har, eller ved å foreslå/starte nye.

Mer info her: https://www.facebook.com/groups/205554436139956