Valnesfjord Båtforening

Eier og driver småbåthavna i Skaftvika, samt klubbhuset Styrhuset.

Foreningens hovedoppgaver er å skaffe hensiktsmessig havneplass for medlemmenes båter, ivareta medlemmenesbåtinteresser, samt å virke for godt sjømannskap. Alle som er interessert, kan bli med i Valnesfjord båtforening. Det er for tiden venteliste for å få båtplass. Leder Trond Inge Olsen, tlf. 48 17 16 22, e-post trond_inge.olsen@nexans.com Mer info på båtforeningens hjemmeside.